Kiểm Định Trung Tâm 3

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn

Ngày 15/1/2020, Cục thuế thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn 1969/CT-TTHT về chính sách thuế nhà thầu. Theo đó: Trường hợp nhà thầu nước ngoài (“NTNN”) không mở tài khoản tại Ngân hàng thương mại (“NHTM”) ở Việt Nam nhưng nhận được doanh thu bằng ngoại tệ (khác đồng Đô la Mỹ) do bên Việt Nam thanh toán thông qua tài khoản thanh toán, mở tại Việt Nam của bên Việt Nam thì áp dụng tỷ giá bán ra của NHTM nơi bên Việt Nam mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ để quy đổi doanh thu tính thuế của NTNN từ ngoại tệ sang VND.

Trường hợp ngoại tệ thanh toán là ngoại tệ không có tỷ giá trực tiếp với VND thì sử dụng tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ khác để xác định trị giá tính thuế theo quy định tại Điều 3, Quyết định số 2730/QĐ-NHNN ngày 31/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước.